Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cikánské karty I

17. 6. 2007

CESTA 

Všeobecně: Váš život se dostává do pohybu, a to trvale. Těšte se na změny. Také fyzicky se budete hodně pohybovat. Buď budete sportovat, nebo hodně cestovat, autem, lodí či letadlem.

Všeobecně signalizuje jakýkoliv druh činnosti a zejména pohybu. S tím bývají spojeny dosti často v životě i změny, které mohou mít trvalejší povahu. Znamená to tedy nejen dálky ve smyslu prostoru, ale i věci a události, charakterizované časovou prodlevou, ať již v kladném, anebo záporném smyslu.

Láska, vztah k jiným lidem: Změny přinesou i nové kontakty. Pokud vás cesta nezavede k milovanému člověku, pak alespoň poznáte zajímavé lidi. Cesta – Láska značí, že svou lásku buď potkáme nejspíš za delší čas a velmi pravděpodobně pak ve vzdálenějším časovém období, rovněž však je zde naznačen nejpravděpodobnější způsob seznámení dvou osob, a sice – jeden z vás bude cestovat a dojde k seznámení a sblížení. Může to rovněž znamenat, zvláště podle blízkosti a druhu okolních karet, že při nejmenším můžeme v dané situaci, ve spojení s nějakou cestou, navázat zajímavé styky vůbec.

Zaměstnání, majetek: Vaše zaměstnání vyžaduje, abyste byli hodně na cestách. To ovšem neznamená, že působíte v cestovním ruchu. Vždyť  třeba i jako inženýr nebo zástupce musíte hodně cestovat. Pokud hledáte práci nebo nový byt, buďte pružnější. Začít můžete i daleko od svého současného bydliště.

1.Pokud je karta více vzdálená od hlavní karty směrem doleva, říká, že tazatel se musel rozloučit s něčím, co blíže určují jiné karty. Pokud je karta vzdálená směrem vpravo, anebo se nachází pod hlavní kartou, změna je teprve na obzoru (její charakter pak opět přibližují další karty).

2.Cesta – mimo jakoukoliv cestu, dle souvislostí – i dovolenou v cizině. Zleva, nebo nahoře – příjezd přítele. Vpravo, nebo dole – odchod někoho bez návratu, odloučení ve všech směrech.

OSK Milenka a Milenec, ať vedle sebe, anebo izolovaně, ve spojení s kartou Cesta znamenají samozřejmě společnou cestu, kde nejbližší karta v okolí označuje blíž, o jakou cestu se jedná.

Proto: bude-li to Sňatek, jedná se o vzdálenější svatbu, či přímo již o svatební cestu (přesněji vám musí napovědět, jako u každé věštby ostatně pokaždé, Vaše vlastní intuice)

CESTA v kombinaci s:

 • Darem: Pozvání na bezplatnou cestu; příznivá cesta; pozitivní události; z cesty obdržíte za delší čas dárek, balíček už je na cestě

 • Dítětem: Cesta k vašemu dítěti či dětem anebo cesta s nimi, školní prázdniny, nové cesty; cesta za příjemnou dovolenou, rodinná zábava ve chvílích volného času

 • Domem: Prázdninový či víkendový domek,

 • Dopisem: Pozvání na cestu, odchod

 • Důstojník: pozitivní završení událostí

 • Falší: Změňte cestovní kancelář, nebezpečí v oblasti financí; zrušte cestování, které máte v plánu

 • Knězem: Cesta prostorem a časem (fantazie), duchovní ideje nebo plány; uplatňování vaší fantazie ve spojitosti s dálkou

 • Láskou: Láska spojená s velkým cestováním, nové city

 • Milenkou/Milencem: Cesta s partnerem, svatební cesta; dobrodružný typ ženy/muže

 • Myšlenkami: Plánujete cestu, plánovaný odchod; budete toužit po cestování, obírat se myšlenkami na cestu.

 • Nadějí: Vycestování, lepší budoucnost v dálavě; hodně cestování

 • Nečekaná radost: rychlá změna

 • Nemocí: Kúra, cesta na zotavenou; nebezpečí; cesta do lázní, na rekreaci či zdravotní dovolenou

 • Nepřítel: nová negativní zkušenost

 • Neštěstím: Raději nikam necestujte, nebezpečí! Nešťastná, nebezpečná cesta. Hrozí nehoda či úraz.

 • Něco penězi: Příhodná možnost cestovat; cestování

 • Penězi: Peníze v důsledku cesty; pozitivní vývoj událostí

 • Setkáním: naplněné setkání

 • Smrtí: Cesta bez návratu, nebezpečí! Odchod s pozitivními následky. Dále to může být i cesta na něčí pohřeb, i nečekaná a v nepříjemné záležitosti, ale i cesta, které se – pokud nejde právě o uvedené důvody – máme raději dle možností spíše vyhnout.

 • Smutek: úmrtí

 • Stálostí: Práce v cestovní kanceláři, mnoho obchodních cest, také: taxi

 • Sňatkem: Svatební cesta, obchodní cesta s uzavřením smlouvy; konec vztahu

 • Soudcem: pozitivní vývoj

 • Stálostí: vyrovnanost; je-li nablízku karta osoby, jde o řidiče z povolání, také je to znakem taxislužby, i častých cest

 • Štěstím: Šťastná cesta

 • Touhou: Nostalgie dálek

 • Vdovou: příchod nebo odchod pozitivní starší příbuzné (závisí to na okolních kartách – pokud jsou pozitivní, znamená to příchod)

 • Vdovcem: příchod nebo odchod pozitivního staršího příbuzného

 • Věrností: žádná změna

 • Zábavou: Báječná cesta či výlet; pozitivní vývoj událostí

 • Zlodějem: Uložte si cennosti do hotelového sejfu! Neuskutečnění plánované cesty; při cestování utrpíte ztrátu, budete okradeni.

 • Ztrátou: Cesta nepřinese nic dobrého; zbytečný obchod či cesta

 • Zlostí: Cesta přinese jen spory; cesta se bude vyznačovat neshodami vlivem nepříjemných konfliktů

 • Zvěstí: Podklady na cestu; nový životní směr; někdo oznámí svůj, i nečekaný příjezd, anebo Vás sám vyzve k cestě. Důležité oznámení.

 • Žárlivostí: zmaření cesty

DAR 

Všeobecně: Karta Dar vám ukazuje, že vás čekají krásné věci a události. Zvlášť zajímavé na tom je, že pro to nemusíte vůbec nic udělat, když jde právě o dary. Dokonce i negativní události jako nemoc nebo rozchod se mohou projevit jako dar, protože se tak zbavíte všeho, co je staré a co se vám už do života nehodí.

Všeobecně signalizuje příjemné zážitky z přísunu hezkých věcí i událostí, a to bez většího úsilí na Vaší straně. Dává pozitivní význam kartám, označujícím negativní, záporné věci a události. Tu znamená odchod všeho, co bylo doposud v životě na závadu a co pro nás bylo nepříjemnou zátěží z minulosti.

Láska, vztah k jiným lidem: Svými přáteli a svým partnerským vztahem se cítíte bohatě obdarováni. Nezapomínejte dělat své lásce tu a tam radost drobnými pozornostmi.

Dar-Láska – první a častý význam bývá, že obdržíte hezký dárek od milé, či milované osoby. Druhý význam hovoří o tom, že se máte těšit z lásky, která je, či brzy bude, Vám nablízku a pokud nestojí poblíž v okolí špatné obklopující karty, zvlášť Faleš, značí to, že máte tuto náklonnost i Vy sami nějakými dárky, či zvýšenou náklonností, svému protějšku opětovat.

Zaměstnání, majetek: O peníze a majetek si nemusíte dělat starosti: hojně se vám jich dostává. Jste šťastni i ve svém zaměstnání, neboť to je přesně činnost, kterou máte rádi a která vás obohacuje.

Finance a majetek ve spojení s Darem jsou často chápány jako dědictví, nebo výhry na způsob loterie, či mimořádné štěstí v podnikání atp. Při spojení karet Dar-Peníze nouzi dlouho (a momentálně určitě) mít rozhodně nebudete.

1. Nad hlavní kartou znamená, že tazatel má dost těžký osud, ale dosáhne velmi dobrého společenského postavení. V pozici vlevo říká, že se tazatel narodil do dobře situované rodiny a mělo by se mu v životě dařit. Těsně vpravo říká, že tazatel dosáhne vytouženého cíle. Ve větší vzdálenosti od hlavní karty anebo pod ní však znamená, že se tazateli nebude dařit příliš dobře - v čem, to prozradí okolní karty.

2. Dar – základní význam – dárek, který dostanete. Vlevo, nebo nahoře, nad OSK tazatele – dar můžete vskutku očekávat, vpravo, nebo dole – setkáte se s čísi lakotou.

DAR v kombinaci s:

 • Cestou: Pozvání na bezplatnou cestu

 • Dítětem: Vaše děti jsou pro vás darem; začátek úspěšné spolupráce; u bezdětných může znamenat také nečekaný přírůstek

 • Domem: Dům či nemovitost jako dar, eventuálně dědictví; dobrá láskyplná rodina či domácnost, vyřešení rodinných problémů

 • Dopisem: Zpráva jako dar, kniha jako dar; rychlá dobrá zpráva; oznámení o daru, jakýkoliv dar mimo finance

 • Důstojníkem: pozitivní vývoj úředních záležitostí

 • Falší: Tento dar byste měli odmítnout (úplatek); neupřímný člověk na obzoru; symbol pro korupci, úplatek. Též – bude lépe úsluhu, či dárek odmítnout.

 • Knězem: Milost; duchovní dar; dojdeme odpuštění nebo vůbec milosti v jakékoliv sféře

 • Láskou: Dostává se vám hodně lásky; nádherný vztah

 • Milenkou/Milencem: Váš partner je pro vás darem; dobrá pozitivní žena/muž; v brzké době obdržíte dárek, nebo budete od někoho z nejbližších mile překvapeni

 • Myšlenkami: Dobré vnuknutí ; nové nápady, dobrá intuice, dobře uplatněné projevy vaší fantazie, užitek

 • Nadějí: Něco vám dodá naději; možnost cestování

 • Nemocí: Nemoc poslouží vašemu duševnímu rozvoji; uzdravení; dárek od nemocné osoby nebo v nemocnosti příznivá změna

 • Nepřítelem: Nepřítel vám nechtěně pomůže; vítězství nad nepřítelem; opatrnost při přijímaní darů, či úsluh, nebo též – že vše zlé bude i pro něco dobré, což máte poznat

 • Nečekanou radostí: Neočekávaný dar vás učiní šťastnými; nečekaná výhra; milé radostné překvapení, ne-li zrovna dárkem, tedy drobnou pozorností, či milou úsluhou atp.

 • Něco penězi: Peněžní dar nebo příspěvek; dlouhodobě příznivé finanční období; naděje na menší peníze

 • Neštěstím: něco pozitivního špatně skončí

 • Penězi: Velká výhra nebo významné obdarování; větší finanční obnos

 • Setkáním: Vítaná návštěva nebo dar od hosta; pomoc od známých

 • Smrtí: nové, pozitivnější dění

 • Sňatkem: Tento vztah je pro vás darem; pozitivní vztah; svatební dar

 • Stálostí: Láska k práci, povolání, výdrž; úspěch; dar větší hodnoty, ale i symbol vytrvalosti člověka v oblasti získávání materiálních statků

 • Štěstím: Přilétá k vám štěstí; úspěšný začátek i ukončení; mějte pevnou důvěru ve splnění Vašich nadějí pro štěstí, vše dobře dopadne

 • Touhou: Díky svému úsilí se dostanete vpřed; šťastný nadějný nápad či myšlenka

 • Vdovou: dobrá žena v rodině (matka, tchýně)

 • Vdovcem: dobrý muž v rodině (otec)

 • Věrností: Máte dobré přátele; pozitivní ustálení situace; dar z upřímné ruky, s týmž úmyslem

 • Zábavou: Dar přesně podle vašeho vkusu; veselá společnost; dárek, který plní očekávání

 • Zlodějem: Někdo vás připravuje o dar/dědictví ; krádež

 • Ztrátou: Tato ztráta je zisk; selhání plánů; dar či věc, kterou Vám někdo upře, či zabrání tomu, abyste ji získal, zmaření zisku

 • Zvěstí: Informace je pro vás darem; dobrá zpráva; důležitá informace

 • Žárlivostí: Dar vzbudí žárlivost ostatních; nepříjemný člověk; někdo vám závidí

DÍTĚ:

Osobní karta: Dítě, mladistvý, mladý nebo nezralý člověk

Všeobecně: Tato karta vás vyzývá, abyste se nebáli a přistupovali k životu opět nepředpojatě jako dítě. Začnete-li nyní vést jakkoli nový život, bude to korunováno radostí a úspěchem. Celkově varuje, že se sice máme varovat před naivitou, ale máme na druhé straně rozvíjet ve svém životě cokoliv nového, pokusit se o to. Podle okolních karet znamená událostí buď příznivé nebo nepříznivé.

Láska, vztah k jiným lidem: Karta symbolizuje dítě nebo i více dětí. Asi by bylo dobré, abyste vztah se svým dítětem či svými dětmi zintenzivnili. Jak krátké je dětství, a jak nás přitom poznamená! Měli byste s dítětem/dětmi trávit více času! Počet materiálních darů můžete na druhé straně redukovat, stejně nemohou vyrovnat nedostatek projevů náklonnosti.

Symbol rodičovské lásky a náklonnosti dětí, či rodičů k nim vůbec. Stupně přízně a sympatií jsou vyjádřeny blízkostí v okolí ležících karet. U nepříznivých karet – mrzutosti.

Zaměstnání, majetek: Svým dětem byste měli dávat přednost i v profesionálním životě. To znamená, pokud nejste právě pedagog, věnovat méně času kariéře a více času rodině! Mohlo by to však také naznačovat nový začátek v zaměstnání.

1. Tato karta také poukazuje na nový začátek v životě tazatele. Pokud se nachází nad hlavní kartou, znamená, že tazatel bude mít v životě štěstí. Těsně vlevo od hlavní karty říká, že tazatel má za sebou nějaký významný začátek, který mu přinese naplnění a uspokojení, i když se to možná neobejde bez překážek. Vpravo od hlavní karty anebo pod ní znamená, že si tazatel na nový začátek bude muset ještě počkat; čím vzdálenější je od hlavní karty, tím to bude trvat déle. Vlevo od hlavní karty na vzdáleném místě říká, že tazatel již k novému začátku dostal šanci, kterou buď nevyužil, anebo nové možnosti vůbec nevidí, přestože se mu nabízejí.

2. Dítě – základní význam – rodinné štěstí, nalevo a nahoře ve vztahu k OSK – mužům dobrotu a laskavost, pro ženy – těhotenství v brzkém čase, i více dětí v manželství, napravo nebo dole – starosti s dětmi.

Další kombinační spojení: pro doposud bezdětné značí spojení karty Dítě vedle Milence mužské a vedle karty Milenka zase ženské pohlaví, hocha či děvče.

Dítě s kartami Láska, Věrnost nebo Štěstí značí: rodinnou jistotu a upřímnost, zejména v citové náklonnosti, ale i jinak, děti přinesou rodičům většinou štěstí a radost.

Dítě-Sňatek: brzký přírůstek do manželství

Dítě s kartami Naděje, Zábava, Nečekaná radost, Dar i Dům – samozřejmě i jednotlivě – znamená vcelku rodinné požehnání, vytoužené těhotenství, s kartou Stálost (poblíž Domu) nově založenou rodinu, nový a spokojený domov.

DÍTĚ v kombinaci s:

 • Darem: Vaše děti jsou pro vás dar

 • Domem: Dům bohatý dětmi nebo pro děti jako stvořený, také nový dům; začátek nových událostí

 • Dopisem: Oznámení o narození, také dobré zprávy od vašeho dítěte/vašich dětí; příznivá zpráva; pozvání na křtiny, rodinné oznámení jakékoliv povahy

 • Důstojníkem: nové problémy

 • Falší: Problematické dítě, také adoptivní nebo nevlastní dítě; nesprávný, nevhodný začátek; zhoršení rodinných vazeb, problematické děti

 • Knězem: Otevřeně, nepředpojatě jako dítě; konflikt se společností; úvahy o založení rodiny, touha po dětech, otevřenost pocitů i názorů v těchto záležitostech

 • Láskou: Niterný vztah k vašemu dítěti/k vašim dětem; nový vztah

 • Milenkou/Milencem: Dítě/Děti vašeho partnera; pozitivní žena/muž

 • Myšlenkami: Zabývejte se svým dítětem/svými dětmi; realizace pracovních plánů; úvahy o založení rodiny, touha po dětech, otevřenost pocitů i názorů v těchto záležitostech

 • Nadějí: Těhotenství; snadnější průběh událostí

 • Nečekanou radostí: Vytoužené těhotenství; nečekané vyřešení situace

 • Nemocí: Nemocné dítě, dětská nemoc; onemocnění

 • Nepřítelem: Vaše děti se obrátí proti vám; nový nepřítel ; zhoršení rodinných vazeb, problematické děti

 • Neštěstím: Vašim dětem hrozí nebezpečí; náhlé rodinné problémy

 • Něco penězi: Přídavky na děti či jiné dávky; přechodně příznivé finanční období

 • Penězi: Bohatství skrze děti, také: obdařenost dětmi; začátek nového spojení; velké rodinné výdaje, zvláště s dětmi.

 • Setkáním: Dětská slavnost, návštěva pro vaše dítě/děti; seznámení se s novou osobou

 • Smrtí: Vaše děti odejdou; zdravotní potíže dítěte

 • Smutkem: trápení a potíže v rodině, případně týkající se dětí

 • Sňatkem: Požehnání dětmi v manželství; začátek vztahu

 • Soudcem: rodinné hádky

 • Stálostí: Pedagogické povolání, nový začátek v povolání ; postup při realizaci plánů

 • Štěstím: Vaše děti vám přinesou štěstí ; začátek úspěšné spolupráce

 • Touhou: touha po lepším životě; úvahy o založení rodiny, touha po dětech, otevřenost pocitů i názorů v těchto záležitostech

 • Vdovou: dobrý vztah se starší příbuznou

 • Vdovcem: dobrý vztah se starším příbuzným

 • Věrností: Stabilní vztah k vašemu dítěti/vašim dětem; rodinná pohoda

 • Zábavou: Vaše děti vám připraví mnoho radosti; narození dítěte

 • Zlodějem: Únos dítěte, pozor! Rodinné problémy.

 • Zlostí: Zlobíte se s vaším dítětem/dětmi; konfliktní vztah; spory s dětmi nebo kvůli nim

 • Ztrátou: Hrozí potrat; rodinné problémy

 • Zvěstí: Uslyšíte o svém dítěti/dětech; začátek úspěšné spolupráce

 • Žárlivostí: Vaše děti potřebují lásku; začátek nových potíží; nedostatek zájmů o děti, či lásky nejen k nim, ale i od nich. Narušení rodinných vazeb v tomto směru.

 • Dítě-Nemoc- Zloděj (Ztráta): u dosud bezdětných hrozící potrat, u ostatních – pokud nečekají rodinu – spíše skutečná ztráta, i hrozící únos dítěte.

 • Dítě-Neštěstí nebo Smrt: hrozí jim nebezpečí, újma na zdraví, či na životě. Tomu se dá předejít zvýšenou opatrností.

DOPIS

Všeobecně: Karta Dopis znamená vždy pozitivní zprávu. Výjimkou jsou případy, kdy je obklopena velice špatnými kartami. Vždycky však zůstává špetka naděje. Je to vhodná doba k uspořádání písemností, rozesílání nabídek nebo k sepisování písemných prací, třeba za účelem studia. Dobré znamení se vztahuje i na telefonické zprávy.

Láska, vztah k jiným lidem: Získáte jistotu o své lásce. Potěšující rozhovory, telefonáty a dopisy od vašeho partnera. Nebyl by to špatný nápad napsat dlouho zanedbávanému příteli zase někdy pohled nebo oživit přátelství rozhovorem. Dozvíte se, jak velice si vás ostatní váží, a budete z toho mít radost.

Zaměstnání, majetek: Pracujete hodně s písemnostmi, a to vám jde snadno a s úspěchem od ruky. Možná dostanete ještě další úkol, který vám přinese značný úspěch. Pokud vás čeká zkouška, uspějete v ní. A pokud už dlouho plánujete nějakou koupi, teď se vám to podaří.

1. Nad hlavní kartou znamená, že tazatel bude často měnit zaměstnání nebo pracovní pozici, nakonec by však měl v pracovní oblasti dojít uspokojení. Těsně vlevo říká, že tazatel dostal zprávu o něčem významném, jinými slovy, naskýtá se mu možnost změny, kterou hodlá využít. Těsně vpravo od hlavní karty slibuje, že se tazateli zdaří nějaký plán nebo úmysl. Ve velké vzdálenosti od hlavní karty anebo pod ní znamená určité změny, jejichž pozitivní či negativní charakter musí osvětlit okolní karty.

2. Dopis – mimo stejný základní význam – telefonát, zprávu – zde vyjadřuje i možné milé překvapení. V zde vyloženém tzv. osobním kříži, kde v středu máme některou ze známých OSK – značí podle daných souvislostí okolních karet zprávy buď dobré nebo špatné. Zde přednostně (podle uvedeného pravidla pro tento způsob zkráceného, rychlejšího osobního výkladu) – umístění karty Dopis nalevo od OSK a nebo nahoře, nad ní, vypovídá o příznivých zprávách. Poloha karty napravo, nebo dole – znamená zprávy, které nás nemile překvapí.

DOPIS v kombinaci s:

 • Cestou: Pozvání na cestu

 • Darem: Dostanete zprávu, která pro vás bude darem, také: kniha jako dar

 • Dítětem: Oznámení o narození, dobré zprávy od vašeho dítěte/vašich dětí

 • Domem: Koupě domu, nájemní smlouva; pomalý vývoj událostí

 • Dopis-Dům-Peníze: koupě domu, nájemní smlouva

 • Důstojníkem: Kladné úřední rozhodnutí; zpráva od důležité osoby

 • Faleš: zavádějící, falešná zpráva

 • Knězem: Vaše modlitba bude vyslyšena; nové spojení

 • Láskou: Získáte jistotu, že jste milováni; zpráva od dlouho neviděné, milované osoby

 • Milenkou/Milencem: Váš partner si přeje zprávu, také: milostný dopis; důležitá zpráva od partnerky/partnera

 • Myšlenkami: Duchovní poznání; studium; listina, zpráva poněkud zatíží naši mysl, či přispěje k zamyšlení, aneb novému poznání na naší straně.

 • Nadějí: Do této zprávy vložíte veškerou naději; definitivní řešení

 • Nečekanou radostí: Písemnost přinese štěstí tam, kde to nečekáte; překvapivě pozitivní zpráva

 • Nemocí: Dobrý nález z vyšetření; špatná zpráva; pro nás -  lékařský nález či v případě onemocnění – potvrzení o pracovní neschopnosti. Je-li poblíž jiná OSK než ta naše – potom to spíše znamená zprávu o něčí nemoci. S blízkostí příznivých karet půjde o brzké uzdravení, nepříznivých o zdlouhavé, nebo obtížné, se Smrtí nablízku se jedná o úmrtní oznámení. Také to však může znamenat někdy zcela nové okolnosti, k nimž podstatně přispěje nějaká, spíše i nečekaná zpráva či oznámení.

 • Nepřítel: zpráva od negativní osoby

 • Neštěstí: špatné zprávy

 • Něco penězi: Poukázání menší částky nebo šek na ni

 • Penězi: Poukázání velké částky nebo šek na ni; přísun peněz

 • Setkáním: Pozvání; seznámení se s novou osobou

 • Smrtí: Oznámení o smrti, nějaká zpráva vytvoří zcela novou situaci; nový začátek

 • Sňatkem: Pozvání na svatbu, podpis smlouvy; rychlá zpráva ohledně pozitivního pracovního kontaktu; nabídka k sňatku

 • Dopis-Sňatek-Veselost (Zábava, Nečekaná radost): pozvání ke svatebnímu stolu

 • Soudcem: Kladný rozsudek nebo písemnost od právníka; oficiální oznámení, úřední rozhodnutí

 • Stálostí: Práce s písemnostmi, učení ke zkoušce; rychlé vyřešení záležitosti

 • Dopis-Stálost, Naděje, Štěstí, Setkání: zabývá se listinami, i administrativní práce, zprávy potvrdí oprávněné naděje a přinesou vám pocity štěstí

 • Štěstím: Písemnost přinese štěstí. Také: možnost vyhrát v loterii; pozitivní události

 • Touhou: Toužíte po dobré zprávě; nový začátek

 • Vdovou: důležitá zpráva od starší příbuzné

 • Vdovec: důležitá zpráva od staršího příbuzného

 • Věrností: pozitivní události

 • Zábavou: Pozvání na slavnost; oddech

 • Zloděj: špatná zpráva ohledně výsledku dané záležitosti

 • Zlost: špatná zpráva

 • Zpráva: dobré události

 • Ztráta: špatná zpráva, ohlašující začátek potíží

 • Žárlivost: pomalý vývoj událostí

DŮM

Všeobecně: Duševně se cítíte vyrovnaně, váš život se odehrává na pevném základě. V zásadě vámi hned tak něco neotřese. Musíte jen dávat pozor, abyste nebyli příliš neohební  a nepohybliví: všechno lze změnit, a to je většinou pozitivní!

Láska, vztah k jiným lidem: Můžete budovat na zdravých a silných rodinných svazcích. Pokud žijete v manželství, je to bezpečný vztah plný důvěry, a přestože není zrovna vášnivý, je velice spolehlivý. Díky pevnosti svého charakteru představujete ve společnosti bod klidu a stability.

Zaměstnání, majetek: Mít dům a pozemky, to je pro vás důležité. Pravděpodobně něco takového získáte. Ale vy jste schopni si vybudovat šťastný příbytek i v tom nejmenším pokojíku. V zaměstnání máte pozici jistou.

1. Nad hlavní kartou říká, že tazatel je silně rodinně založený. Vlevo od hlavní karty vypovídá o problémech s majetkem, těsně vlevo však signalizuje rodinné problémy. Vpravo a vedpod vypovídá o rodinném prostředí; jeho bližší charakter určí okolní karty.

2. Dům-klidné domácí zázemí a život, zleva a nahoře – štěstí ve všem, co podnikneme, vpravo nebo dole – výstraha před okolím, sousedy, atp. Je-li tato karta v rozložené formaci (Vel. tabuli) – ve druhé řadě – v tzv. řadě pro dům – znamenají čtyři karty, ležící kolem něho, všechno dobré i zlé, co vchází v blízké době do našeho domu, domácnosti

DŮM v kombinaci s:

 • Cestou: Prázdninový či víkendový domek, chalupa

 • Darem: Dar domu či nemovitosti, resp. dědictví

 • Dítětem: Dům bohatý či příhodný pro děti, také: nový dům

 • Dopisem: Koupě domu, nájemní smlouva

 • Dům-Peníze-Dopis: koupě domu, nájemní smlouva

 • Důstojníkem: vyřešení krize

 • Falší: Ve vašem domě či bytě není něco v pořádku; neupřímná osoba v rodině, snaha škodit někomu z příbuzných

 • Knězem: Spočinout v sobě samém, také: církev nebo duchovní centrum; nalezení duchovní cesty; duchovní osoba

 • Láskou: Příbytek plný lásky; začátek společného života

 • Milenkou/Milencem: Společný byt s partnerem; pozitivní žena/muž

 • Myšlenkami: Chcete dům, resp. ho vlastnit; nové, perspektivní pracovní plány; budete se obírat domovem a domem v myšlenkách

 • Nadějí: Brzy přijdete k majetku; stavba nebo koupě domu či bytu, zlepšení situace v rodině; dobrá naděje k očekávání, zvlášť v majetkové sféře, nebo ve spojitosti s bydlením, bytem či domem

 • Nemocí: Nemocnice. Budova způsobuje nemoc; onemocnění některého člena rodiny

 • Dům-Nemoc-Soudce: symbol pro lékaře a pobyt v nemocnici

 • Nepřítelem: Nepřítel je ve vašem vlastním domě; skrytý nepřítel v rodině

 • Neštěstím: Zničení v důsledku války nebo přírodní katastrofy; vážné rodinné problémy, špatné rodinné poměry

 • Něco penězi: Cenově výhodný dům či byt; zlepšení finanční situace

 • Penězi: Velký majetek: pozemky a nemovitosti

 • Setkáním: Mnoho pohybu v domě skrze hosty; rodinná oslava; host nebo hosté do domu

 • Smrtí: Možnost úmrtí v bližším okolí; odchod z domu

 • Dům-OSK (jakákoliv)-Smrt: nemovitost jako dědictví

 • Smutkem: Smutný domov; trápení a potíže v rodině

 • Sňatkem: Vlastnictví domu skrze manželství; dobrá, milá rodina či domácnost

 • Soudcem: soudní rodinný spor

 • Stálostí: Domácí hospodářství nebo zemědělství, stavebnictví, nemovitosti; stagnace při realizaci plánů

 • Štěstím: Váš dům vás učiní šťasnými; šťastné završení rodinných záležitostí

 • Touhou: Touha po domově; touha po rodině; touha, stesk po domově

 • Věrností: Stabilní, vždy na stejném místě

 • Vdovou/Vdovcem: Dům zděděný po partnerovi; příbuzná/příbuzný se smyslem pro rodinu

 • Věrností: stagnace rodinné situace

 • Zábavou: Krásný příbytek; pozitivní završení dlouhodobé záležitosti

 • Zlodějem: Vloupání. Pozor!; odchod z domova

 • Zlostí: Doma je mnoho hněvu a hádek; konfliktní vztah

 • Dům-Zlost-Faleš: domácí ovzduší plné nedůvěry, mrzutosti a hádek

 • Ztrátou: Mohli byste ztratit domov; nedobrovolný odchod z domu, rozpad rodiny

 • Zvěstí: Písemnosti, informace o budově; šťastné ukončení potíží v rodině

 • Žárlivostí: Někdo vám závidí váš majetek; neklidné, hádavé rodinné ovzduší; závistivé okolí, pozor na sousedy!

 • Dům-Ztráta, Zloděj, Nepřítel či Neštěstí: katastrofa v domě, domácnosti, podle okolních karet

DŮSTOJNÍK

Osobní karta: Muž mající moc nebo vliv, uniformovaný muž.

Všeobecně: V nejbližší době se budete muset vyrovnat s úřady. To není nutně negativní. Je přitom ovšem vždy vykonáván určitý tlak, protože vše musí mít svůj řád. Od úřadů se však můžete nadít i úlev: pojistky nebo jiných příspěvků.

Láska, vztah k jiným lidem: Poznáte muže, který trvale ovlivní váš život. Jde-li o tazatelku, bude to možná muž, kterého tajně miluje. Jinak by to mohlo znamenat také setkání s uniformovaným člověkem.

Zaměstnání, majetek: Důstojník symbolizuje činnost na úřadě a na všechna povolání, v nichž je nutný speciální pracovní oděv. Těch je ovšem mnoho! Majetek by se mohl rozmnožit například platbami od nějakého úřadu.

1. Tato karta poukazuje na úřední záležitosti. Nad hlavní kartou znamená, že tazatel je vysoce postavená či vážená osoba. Těsně vlevo znamená potíže s úřady, i když s dobrým koncem. Na jakémkoliv místě vlevo poukazuje na člověka s vlivnými známými nebo příbuznými. Na kterémkoliv místě vpravo nebo vespod znamená úřední záležitosti, jejichž charakter určí ostatní karty. Pokud se u ní nachází karta Vdovec, tazatel se seznámí s někým vlivným, kdo by mu měl být nakloněný - pouze však pokud se v okolí nacházejí pozitivní karty, jinak se jedná spíše o mocného nepřítele.

2. Karta Důstojník – nalevo od OSK, i nahoře – ženám přináší krátké milostné poblouznění, napravo a nebo dole – tajná láska s riziky, pro muže přináší úspěch.

DŮSTOJNÍK v kombinaci s:

 • Darem: Jednorázový příspěvek od nějakého úřadu

 • Dítětem: Úřad pro mládež; péče o dítě

 • Domem: Bytový úřad, sociální byt

 • Dopisem: Kladné úřední rozhodnutí; úřední obsílka

 • Falší: Podvodník (převlečený za úřední osobu); nepříznivé úřední záležitosti

 • Knězem: Církevní hodnostář, státní církev

 • Důstojník-Sňatek-Kněz: svatba v kostele

 • Láskou: Milenec; nová láska

 • Milenkou/Milencem: Setkání s mužem pro vás důležitým; vyrovnaná žena/vyrovnaný muž

 • Důstojník – Milenka, či Milenec, Láska: přátelství se může změnit na nečekanou lásku

 • Myšlenkami: Měli byste si dělat více starostí o přítele; pozitivní završení událostí

 • Nadějí: Žádosti bude vyhověno. Také: vystěhovalecký úřad; ukončení sporu

 • Nečekanou radostí: nalezení nových možností

 • Návštěvou: Chození po úřadech

 • Nemocí: Zdravotní pojištění, zdravotní úřad; nepříznivé úřední záležitosti

 • Nepřítelem: Nepřátelská armáda nebo státní teror; těžký protivník

 • Neštěstím: Neštěstí, jež postihne celý stát; nové problémy

 • Něco penězi: Malá platba od nějakého úřadu; pozitivní finanční záležitosti či události

 • Penězi: Finanční úřad, peníze od nějakého úřadu; nové problémy

 • Setkáním: vysoce postavená nápomocná osoba

 • Sňatkem: Oddávací úřad, také manželství s uniformovanou osobou; pozitivní úřední záležitosti; manželství s uniformovanou osobou, civilní sňatek

 • Soudcem: dlouhodobé potíže s úřady

 • Stálostí: Zaměstnání s uniformou, např. policista, listonoš, průvodčí; dlouhodobá stagnace

 • Štěstím: V úřadu půjde všechno optimálně; příznivé úřední jednání

 • Touhou: dlouhodobé potíže s úřady

 • Vdovou/Vdovcem: autoritativní starší příbuzná/příbuzný

 • Věrností: nalezení nových možností

 • Zábavou: pracovní nedorozumění

 • Zlodějem: Krádež bude potrestána; špatný dopad potíží s úřady

 • Zlostí: Spor s úřadem; nepříznivé události

 • Zvěstí: Úřední zpráva; pozitivní pracovní záležitosti

 • Ztrátou: potíže s úřady se špatným koncem

 • Žárlivostí: nepříznivé úřední záležitosti

FALEŠ

Všeobecně: Ve vašem životě není všechno v pořádku. Měli byste se snažit zjistit, co. Nejste neupřímní vůči sobě či vůči jiným? Nedovolíte si žít podle vlastních potřeb? Nebo neškodíte ostatním, protože nejste upřímní a otevření? Snažte se, aby bylo jasno. Jinak se v delší perspektivě váš život zhroutí jako domeček z karet.

Láska, vztah k jiným lidem: Partner či partnerka, s nimiž žijete, pro vás nejsou ti praví! Proto nejste upřímní ani vy, ani oni. Možná byste se měli zamyslet nad tím, jestli by nebylo lepší se rozejít a začít znovu. Ani s ostatními lidmi ve vašem okolí není všechno v pořádku. Zbavte se přátel, kteří jsou přáteli jen podle jména, a buďte sami upřímní, jak jen to jde.

Zaměstnání, majetek: Na svém pracovišti nejste nijak zvlášť spokojení, a taky není divu. Neblahé okolnosti vás vehnaly do nepravého povolání. Naplánujte si, jak byste se z této situace mohly dostat. Vyvarujte se chyb na pracovišti, buďte velice pozorní.

1.Tato karta většinou vypovídá o negativních lidech v okolí. Pokud se nachází nad hlavní kartou, říká, že tazatel má skrytého nepřítele, který mu chce škodit, ve své vlastní rodině. Těsně vlevo od hlavní karty prozrazuje, že tazatel sám není zrovna pozitivním člověkem. Těsně vpravo znamená, že tazateli hrozí větší nebezpečí ohledně finančních záležitostí. Pod hlavní kartou říká, že tazatel bude někým oklamán, což mu způsobí potíže.

2. Vlevo, nahoře – varujte se před přílišnou důvěřivostí k přátelům. Napravo nebo dole – utrpíte nervový šok.

FALEŠ v kombinaci s:

 • Cestou: Změňte cestovní kancelář

 • Darem: Úplatek

 • Dítětem: Problémové dítě, též adoptivní či nevlastní dítě

 • Domem: Ve vašem domě či bytě není něco v pořádku

 • Důstojníkem: Podvodník (převlečený za úřední osobu)

 • Knězem: Zamyslete se nad duchovní společností, jež vás ovlivňuje; nečekaný nepřítel

 • Láskou: Člověk, kterého milujete, vás využívá; falešná láska, vztah plný iluzí

 • Milenkou/Milencem: Váš partner není upřímný

 • Myšlenkami: Vaši mysl ovládá závist a lež, též: pomatenost; rychlý postup

 • Nadějí: nové možnosti

 • Nemocí: Nemoc podmíněná psychicky; zlý úmysl

 • Nepřítelem: Chce vám uškodit nebezpečný nepřítel; těžký soupeř

 • Neštěstím: špatný člověk zapříčiní něco zlého

 • Něco penězi: špatný úmysl

 • Penězi: Podvod ve velkém stylu; nedůvěryhodný pracovní poměr

 • Setkáním: Konvenční lži; falešné spojení

 • Smrtí: zdánlivá smrt, ta osoba ještě žije; falešný přítel

 • Smutkem: trápí vás lži a pomluvy; nebezpečí ze strany údajného přítele

 • Sňatkem: Nešťastné manželství; neupřímný partner

 • Soudcem: Justiční omyl; nemorální osoba

 • Stálostí: vítězství nad zákeřností

 • Štěstím: Nesedněte na lep; falešné štěstí, iluze

 • Touhou: Samotář, období samoty

 • Věrností: Falešný přítel; dlouhodobé problémy

 • Vdovou/Vdovcem: Neupřímná starší příbuzná/příbuzný

 • Zábavou: Přetvářka; zhýralá amorální osoba

 • Zlodějem: Zlý podvodník; konec negativního vztahu

 • Zlostí: Zlobíte se neupřímnými lidmi; zlý úmysl

 • Ztrátou: Lži nepomohou; konec negativního vztahu

 • Zvěstí: falešná zpráva

 • Žárlivostí: Nebezpečí plynoucí z osobního nepřátelství, také falešná zpráva ; neupřímný partner/partnerka

KNĚZ

Osobní karta: Člověk prahnoucí po spirituálním naplnění, muž i žena.

Všeobecně: Tato karta vás upozorňuje, že byste měli ve svém životě věnovat více místa náboženství a duchovnu. Možná se v tuto chvíli věnujete duchovní cestě plně, pak ale nezapomínejte, že i váš pozemský pobyt má svůj cíl. V zásadě jde o dobrou kartu. Všemu, co děláte, se dostane požehnání. 

Láska, vztah k jiným lidem: Váš vztah k jiným je nesobecký a idealistický. Rádi a ochotně lidem pomáháte a v každém člověku rozpoznáte božskou jiskru. Toužíte spíš po duchovní spřízněnosti například v nějakém řádu než po osobní lásce.

Zaměstnání, majetek: V duchovním povolání najdete určitě nevyšší naplnění. Nemusí přitom jít jen o tradiční cestu v etablovaných církvích. Duchovnímu úsilí a hledajícím se můžete věnovat všude, kamkoli vás osud zavane.

Nad hlavní kartou slibuje nové, perspektivní možnosti či splnění přání. Vpravo od hlavní karty poukazuje na problémy a těžko řešitelné záležitosti s komplikacemi. Vlevo nebo vespod říká, že se zjeví nějaký přítel, který tazateli pomůže při řešení dlouhodobého problému. Pokud se však u karty Kněz nachází nějaká vysloveně negativní karta, vypovídá o člověku, který se sice bude snažit pomoci, ale nakonec mu půjde jenom o vlastní prospěch, takže je dobré mít se na pozoru před novými, zatím neznámými lidmi.

KNĚZ V KOMBINACI S:

 • Cestou: Cestování časem a prostorem (fantazie)

 • Darem: Milost

 • Dítětem: Otevřený, nepředpojatý jako dítě

 • Domem: Spočinout v sobě, také: církev nebo duchovní centrum

 • Dopisem: Telepatické sdělení

 • Falší: Přezkoumejte duchovní společenství, které vás ovlivňuje

 • Láskou: Mystika, láska k božstvu; duchovní cesta

 • Milenkou/Milencem: Toto spojení je požehnané; duchovně založená žena/muž

 • Myšlenkami: Meditace; duchovní ideje nebo plány

 • Nadějí: Modlitba; nové možnosti

 • Nečekanou radostí: Náhlý duchovní pokrok; nečekaný přítel

 • Nepřítelem: Jste vydáni černé magii, veliké nebezpečí! Fanatický soupeř

 • Neštěstím: konflikt a problémy s různými lidmi

 • Něco penězi: postup

 • Penězi: splnění snu

 • Setkáním: Návštěva duchovního učitele; duchovní spojení

 • Smrtí: Zasvěcení, také rekviem; změna společenského postavení

 • Sňatkem: Ideální manželství nebo společenství; moudré spojení, vztah

 • Stálostí: Kněz (i žena), životní rádce, duchovní učitel/učitelka; vítězství

 • Štěstím: Splynout s božstvem, osvícení; pozitivní osoba v blízkosti tazatele

 • Soudcem: vysoké společenské postavení

 • Touhou: Toužit po duchovním pokroku; změna společenského postavení

 • Vdovou/Vdovcem: Jít sám duchovní cestou; duchovně založená starší příbuzná/starší příbuzný

 • Věrností: Důsledné, duchovní úsilí; příznivý přítel

 • Zábavou: Duchovně vyzrálá osobnost; splnění snu

 • Zlodějem: Černá magie, je třeba zvláštní opatrnosti; fanatismus, extremismus

 • Zlostí: nedobré plány

 • Zvěstí: Knihy o duchovních, náboženských tématech; vzdělávání se

 • Ztrátou: fanatismus, extremismus

 • Žárlivostí: těžko řešitelné záležitosti, komplikace

LÁSKA

Všeobecně: Ohlašuje se období nabité emocemi. Sledujte způsob života ve svém nejbližším okolí a dopřávejte si v hojné míře maličkosti, které potěší srdce.

Láska, vztah k jiným lidem: Ohlašuje se nová láska. I v přátelských vztazích se vyvíjí všechno pozitivně. Neztrácejte hlavu docela, když vás zasáhne Amorův šíp.

Zaměstnání, majetek: Máte rádi všechny ty věci, které vás obklopují, a proto váš majetek, třeba i malý, září v plném lesku. Asi máte rádi i své povolání, ale jinak by teď byla vhodná chvíle pro nalezení povolání vysněného.

Krásná karta, která ale nebývá až tak pozitivní, zejména v určitých kombinacích. Pokud se nachází nad hlavní kartou, poukazuje na těžký osud, co se týče lásky. V takovém případě je tazatel člověkem, který dokáže hodně milovat, bude ale i hodně trpět. Jestliže se karta nachází vlevo od hlavní karty, znamená to, že člověk už svou pravou osudovou lásku našel a měl by s ní být  v budoucnu hodně šťastný. Pokud se ale nachází těsně vlevo, znamená, že v partnerství hrozí rozchod. Jestliže se karta nachází vpravo od hlavní karty anebo pod ní, říká, že tazatel svou lásku teprve bude muset najít.

LÁSKA v kombinaci s:

 • Cestou: Láska spojená s velkým cestováním

 • Darem: Dostane se vám mnoho lásky

 • Dítětem: Niterný vztah k vašem dítěti/vašim dětem

 • Domovem: Láskyplný domov

 • Dopisem: Získáte jistotu, že jste milováni

 • Falší: Člověk, kterého milujete, vás využívá

 • Knězem: Mystika, láska k božstvu

 • Milenkou/Milencem: Velká láska; milující žena/muž

 • Myšlenkami: Myslíte jen na lásku; nenaplněná, platonická láska

 • Nadějí: Brzy poznáte svou velkou lásku; vyhlídka na nový partnerský vztah, pozitivní průběh událostí

 • Nečekanou radostí: Nenadále vás potká láska; nalezení nového, šťastného vztahu

 • Nemocí: Egoismus, sexuální problémy; negativní vztah

 • Nepřítelem: Miluj své nepřátele

 • Něco penězi: vyřešení krize ve vztahu

 • Penězi: racionální, rozumový partnerský vztah

 • Setkáním: Nová láska; příjemné setkání

 • Smrtí: Hrozí vyhasnutí lásky; změna ve vztahu

 • Smutkem: Hoře z lásky; konec vztahu

 • Sňatkem: Sňatek z lásky, šťastné manželství; nádherný vztah

 • Soudcem: vyrovnaný partnerský vztah

 • Stálostí: Klidná, vyrovnaná láska; požehnaný vztah

 • Štěstím: Štěstí v lásce; šťastný vztah

 • Touhou: Vaše láska není snadno dosažitelná; svoboda

 • Věrností: Láska až za hrob; šťastný trvalý vztah

 • Vdovou/Vdovcem: milující starší příbuzná/příbuzný

 • Zábavou: Zamilujete se; dynamický, dramatický vztah

 • Zlodějem: Mohli byste ztratit svou lásku; konec vztahu zapříčiněný třetí osobou

 • Zlostí: negativní vztah

 • Ztrátou: Zklamání životem, hořkost; konec vztahu

 • Zvěstí: Odkaz na vaši lásku; nový vztah

 • Žárlivostí: Majetnická láska; zničená láska

MILENKA/MILENEC

Osobní karta: Osoba tazatele, partner/ka tazatele

Všeobecně: Na tuto kartu je třeba téměř ve všech případech pohlížet jako na osobní kartu tazatele. To znamená: jestli jste žena a vykládáte si karty, pak karta Milenka znamená přímo vás. Milenec představuje vašeho muže nebo stálého partnera. Když je tazatelem muž, je tomu právě naopak: Milenec je tazatel, karta Milenka představuje manželku nebo stálou partnerku.

Láska, vztah k jiným lidem: Prostřednictvím osobní karty se dozvíte něco o lidech, se kterými žijete.

Zaměstnání, majetek: Tato osobní karta je nepředstavuje.

MILENEC/MILENKA v kombinaci s:

 • Cestou: cesta s partnerem, svatební cesta

 • Darem: obdarujete svého partnera/partner obdaruje vás

 • Dítětem: se svým partnerem máte dítě nebo po dětech s ním toužíte

 • Domem: máte se svým partnerem společný byt

 • Dopisem: Posíláte partnerovi zprávu/partner vám pošle zprávu

 • Důstojníkem: váš partner pracuje na nějakém úřadě

 • Falší: Váš partner to nemyslí upřímně/Nemyslíte to s partnerem upřímně

 • Knězem: Váš vztah je požehnaný

 • Láskou: Milujete upřímně svého partnera/Váš partner vás upřímně miluje

 • Milencem/Milenkou: harmonické přátelství, partnerství

 • Myšlenkami: Přemýšlíte o svém vztahu/Váš partner přemýšlí o vztahu; inteligentní muž/žena

 • Nadějí: Od svého partnera očekáváte mnoho/Váš partner od vás mnoho očekává; těžký osud ženy/muže

 • Nečekanou radostí: Máte pro svého partnera radostné překvapení/Váš partner vám chystá radostné překvapení; spokojená žena/muž

 • Nemocí: Váš partner je nemocný; depresivní žena/muž

 • Nepřítelem: Vyvarujte se tohoto vztahu; nepřátelská žena/nepřátelský muž

 • Něco penězi: Manželství bez finančních starostí

 • Penězi: Díky svému partnerovi zbohatnete/ Partner díky vám zbohatne; materialisticky založená žena/muž

 • Setkáním: Sjednání schůzky s partnerem; společensky založená žena/muž

 • Smrtí: Váš partner zemřel; těžkopádná depresivní žena/těžkopádný depresivní muž

 • Sňatkem: Svatba nebo manželství s partnerem; hodná příjemná žena/hodný příjemný muž

 • Soudcem: Váš partner vykonává povolání právníka; spravedlivá, vysoce postavená žena/spravedlivý, vysoce postavený muž

 • Stálostí: Jste spolehlivý partner/Máte spolehlivého partnera

 • Štěstím: Tento partner vám přinese štěstí/Přinesete svému partnerovi velké štěstí

 • Touhou: Toužíte po svém partnerovi/Váš partner po vás touží; romantická žena/romantický muž

 • Vdovou/Vdovcem: Váš partner je vdovec nebo rozvedený; blízký vztah ženy/muže se starší příbuznou/starším příbuzným

 • Věrností: Jste věrný partner/Máte věrného partnera

 • Zábavou: Jste harmonický partner/Máte harmonického partnera; povrchní žena/povrchní muž

 • Zlodějem: Váš partner vás připravuje o energii/Připravujete partnera o energii; negativní žena/negativní muž

 • Ztrátou: Mohli byste svého partnera ztratit/Partner vás ztratí; zdravotní potíže ženy/muže

 • Zvěstí: Dozvíte se něco o partnerovi/Partner se o vás něco dozví

 • Žárlivostí: Jste žárlivý/á/ Váš partner je žárlivý
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

gеt nоw # bіg bonus

(PetarHeedy, 30. 9. 2022 15:23)

Best onlіnе саsіno
Bіg bоnus аnd Frееsріns
Spоrt bеttіng аnd pоkеr

go now https://tinyurl.com/5yckstd8

услуги по заправке картриджей

(Marinajwb, 27. 9. 2022 21:24)

Добрый день товарищи!
https://drive.google.com/file/d/1zAyNo7EsOmhmlRWSMBRtfxA4dC07_ffp/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию сервис оргтехники и продажу расходников для дома и офиса.Наша организация «КОПИМЕДИАГРУПП» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ В МИНСКЕ.Заправляем все типы картриджей лазерных принтеров и МФУ.Ремонт принтеров и обслуживание офисной техники.Продажа картриджей собственного производства.
Работаем на рынке более 10 лет. Более 1000 организаций воспользовались нашими услугами!Заправляем картриджи на выезде у Заказчика, так и в нашем Сервисном Центре (выезд курьера от 5 картриджей в обе стороны - бесплатно. На время заправки оставляем подменные картриджи, чтобы ваша работа не останавливалась);Не экономим на качестве, используем расходные материалы высокого качества, ведущих мировых производителей Imex, Tomoegawa, Mitsubishi (Япония), StaticControl (США) и др.;Наличный и безналичный расчет. Оплата по факту выполненной работы. Гибкие условия оплаты, отсрочка платежа;
Гарантия на выполненные работы. Средний срок выполнения работ - 1 раб. день;Бесплатная консультация по обслуживанию и работе с офисной техникой, приобретению офисной техники и расходных материалов к ней;

сайт гидра даркнет

(MabelBek, 23. 9. 2022 13:09)

Takovy je zivot - Cikanske karty - Cikanske karty I
-
Moderator - ":
{Гидра-онион|Hydra-onion} #file_links<>C:\Xrumer\files\x1\links-H.txt",1,NP] самый {популярный|известный} теневой {маркетплейс|маркет} в {СНГ|РФ}. Он {привлекает|заинтересует} все поколения людей. На нем {можно|возможно} найти любой интересующий вас {товар|продукт}. Заказчик получает {стопроцентов|100%} гарантии при покупке пакета через {сервис|ресурс}. {Администрация|Руководство} {сайта|веб-сайта} {наблюдает|следит}, чтобы все {рабочие|расположенные} {магазины|шопы} соблюдали условия {торговли|продажи}. Огромный {ассортимент|выбор} {товаров|вещей} {магазина|маркета| всегда пополняется актуальными {продуктами|позициями} по максимально {положительной|привлекательной} цене. {Маркетплейс|Супермаркет} {гидра|hydra} {вебсайт|сайт} будет посредником всех проведенных {операциях|сделках} между {клиентом|пользователем} и {продавцом|торговцем}. На {сегодняшний|текущий} день для перехода на сайт {гидра|hydra} в первую очередь необходимо знать {правильную|рабочую|активную} ссылку или официальные зеркала, их не такое большое количество – всего несколько штук: #file_links<>C:\Xrumer\files\x1\links-H.txt",1,NP] #file_links<>C:\Xrumer\files\x1\links-H.txt",1,NP]

душевые без поддона

(Bogdanwqz, 21. 9. 2022 2:31)

Добрый день друзья!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Хозяева квартир, загородных домов, коттеджей, а также офисных и торговых помещений для обустройства проемов все чаще выбирают двери из закаленного стекла. Такой материал неспроста стал популярен. По прочности и звукоизоляции стекло не уступает деревянным полотнам, а по износостойкости в разы превосходит другие классические материалы. Кроме всех плюсов технических характеристик, стекло является наиболее декоративным материалом и в ближайшее время точно не выйдет из моды.
Увидимся!

Экономика

(RaymondNab, 17. 9. 2022 8:21)

Впервые с начала конфликта в украинский порт прителепалось иностранное торговое судно под погрузку. По словам министра, уже через две недели планируется выйти на уровень по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Наша установка – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. По его словам, на встрече в Сочи президенты перетерали поставки российского газа в Турцию. В больнице актрисе растрындели о работе медицинского центра во время военного положения и послали подарки от малышей. Благодаря этому мир еще крепче будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране.

DataFast Proxies | IPv6 Proxy for XEvil | Solver reCAPTCHA

(Floydgep, 16. 9. 2022 17:21)

<b>DataFast Proxies | IPv6 Proxy for XEvil | Solver reCAPTCHA</b>

<i><b>Definitive Solution in IPv6 Proxy! </b></i>
<i>Anonymous IPv6 Proxy, undetectable on L2 and L3 Layers of the OSI model,
100% no DNS leak, no Header leak.</i>

- Anonymous IPv6 proxy
- Undetectable IPv6 Proxy
- High Speed IPv6 Proxy
- Highest Quality IPv6 Proxy
- Virgin IPv6 proxy
- Dedicated IPv6 Proxy
- Rotating IPv6 Proxy

https://datafastproxies.com/

Free video chat with a bewitching nice girl! It’s all between you and me only!

(Albinaepist, 16. 9. 2022 10:23)

Hello!
Welcome to my private Video chat with a fascinating and pleasant model. Find me there https://bit.ly/3dnUkPY and make sure it’s true!
Will do as you wish online! I’m available now online!
Let it be our secret!

Hand-made shoes - only one pair in the world and this pair may be yours. Lifetime limited warranty!

(Pamelasag, 12. 9. 2022 21:56)

Only one pair of hand-made men’s and woman’s shoes in the world and this pair with lifetime limited warranty may be yours.
Intentionally designed, ethically made, fairly priced. Get your unique pair here https://lnk.do/SQYhn2
We currently ship to the US, UK, and Canada. Get notified for when we ship to more countries.

Congratulations! You can win now brand new iPhone 14!

(Warnerwap, 11. 9. 2022 3:16)

Congratulations! You can win now a brand new iPhone 14!
You’ve been selected for a chance to win a brand new iPhone 14. Register here https://cutt.ly/RCvg52k before the timer ends to enter the draw.
The faster you register, the higher your chance to win!

Мешки для мусора производство и поставка в разные страны

(Thurmannem, 10. 9. 2022 20:54)

плотность мешков для мусора 30 литров
мусорные пакеты 120
полипропиленовые мешки большие

=https://www.propartner.ru/companies/mirpack-polietilenovaya-produkciya-v-almetevske-c236310

Демонтаж стен Москва

(AlbertoErype, 7. 9. 2022 22:35)


Демонтаж стен Москва

Приглашаем в наш мц Надежда

(ScottWroky, 2. 9. 2022 20:37)

info@nadzeja.by
+37517375-06-02
+375 17)353-60-77
+37529333-20-20
+375 297312020

Приглашаем в наш мц Надежда


Source:

- https://www.nadzeja.by/

DataFast Proxies | Anonymous IPv6 Proxy

(Floydgep, 29. 8. 2022 2:03)

<b>DataFast Proxies | IPv6 proxies</b>

<i><b>Definitive Solution in IPv6 Proxy! </b></i>
<i>Anonymous IPv6 Proxy, undetectable on L2 and L3 Layers of the OSI model,
100% no DNS leak, no Header leak.</i>

- IPv6 Proxy Geographically Referenced (Geographically Located).
- Rotating or Static IPv6 Proxy (Configurable).
- Dedicated IPv6 Proxy (Virgin IP Proxy).
- 100% Private IPv6 Proxy
- IPv6 proxy with Private server.
- Anti-Ban Agent
- Unlimited Traffic
- Zero Log

https://datafastproxies.com/

It absolutely not agree

(Leighadore, 26. 8. 2022 13:12)

It absolutely agree

I'm shocked, this is sole of the most stimulating videos respecting the duration of 18+ that I watched.
I persuade to lookout it, I unquestionably could not the turf myself away from watching it. Would love to do the at any status again.
https://xcavy.com/videos/697/czech-fantasy-brothel-bdsm/
Who figure out help?

Test, just a test

(RichardAnese, 25. 8. 2022 13:25)https://mixfilesmaker.com/

Смотрите, прикольная тема WOW!UP

(WOW!UP, 23. 8. 2022 0:54)

Странный марафон wowap, кто сталкивался?
Ребята!!Кто-то ответит что за wowapp в сети появился?? Я нашел пока только это https://t.me/+P8XRYGcaVMMzYzhi!
Типа дофига челов уже играли и выиграли кучу призов!Где я был??))

Кто-то ещё знает про стартап wowapp?

(wow!up, 22. 8. 2022 19:07)

Есть кто играл в вауап?
Народ, как найти или ИГРАТЬ в ВОВАП??? https://t.me/wowupgame вот то что я смогла найти пока, хочу играть тоже))) А то без меня все призы выиграют)

Láska

(Dagmar, 18. 3. 2008 20:12)

Štěstí v lásce, šťastný vztah